WIP #6 alpha

Prace powoli chylą się ku końcowi. Przyszedł czas na pierwsze testy, uzupełnienie niedoróbek i poprawienie rażących błędów. Szczerze życzyłbym sobie ustrzec się od ww. nieprawidłowości, niestety za stary jestem na tak nieskromne stwierdzenie, donoszę zatem że toku opisywanych prac:

  • wrzuciłem brakującą favikonkę;
  • przypisałem stosowne tagi do poszczególnych gier;
  • poprawiłem działanie widżetu z ostatnio wystawionymi ocenami
  • zaimplementowałwm ciasteczkową belkę z odniesieniem do Polityki Prywatności PSEmu.pl