WIP #7 beta

Korzystając z okazji serdecznie pozdrawiam kolegę BzyRes`a, za radą i z pomocą którego po raz kolejny optymalizuję wygląd strony. Tym samym wracam do układu jednostronicowego, dodając elementy separujące dostępną treść. Szczegóły dot. zmian:

  • zmieniono układ na jednostonnicowy;
  • wprowadzono graficzne separatory;
  • zunifikowano nagłówki;
  • dodano menu nawigacyjne;
  • zminimalizowano pola formularza ocen gry;
  • rozszerzono sekcję opis o informacje o autorach;

Niezależnie od powyższego rozbudowano funkcjonalność serwisu o:

  • mechanizmy optymalizacji SEO;
  • automatyczne mapy witryny dla wyszukiwarek;
  • zoptymalizowano znaczniki plików graficznych pod kątem SEO;
  • dodano rozbudowane informacje o plikach z myślą o wyszukiwarkach;