WIP#4

Prace nad stroną powoli posuwają się do przodu. Z ostatnio wprowadzonych zmian, warto wspomnieć o zaimplementowanym systemie ocen i recenzji, który wdrożono dla następujących pozycji witryny:

  • sekcja PS1: DOOM 2D, Magic Castle, Wartris
  • sekcja PS2: Beats of Rage, GeoTron, Hermes
  • sekcja PSP: Cave Story, Triple Triad, Trigonometry Wars
  • sekcja PSV: Block Out II, vOpenTiryan, ReversMe

Uzupełniłem również treść dla kolejnych tytułów dodając opisy do następujących pozycji:

  • sekcja PS2: Beats of Rage, GeoTron, Hermes