Final Fantasy 8 PL

Info :: Galeria :: Pliki

Pliki

Pobierz “FF8PL-CD1”

ff8pl1cd.zip – Pobrano 140 razy – 53 MB

Plik spolszczający pierwszą płytę Final Fantasy VIII.

Pobierz “FF8PL-CD2”

ff8pl2cd.zip – Pobrano 115 razy – 44 MB

Plik spolszczający drugą płytę Final Fantasy VIII.

Pobierz “FF8PL-CD3”

ff8pl3cd.zip – Pobrano 111 razy – 47 MB

Plik spolszczający trzecią płytę Final Fantasy VIII.

Pobierz “FF8PL-CD4”

ff8pl4cd.zip – Pobrano 109 razy – 31 MB

Plik spolszczający czwartą płytę Final Fantasy VIII.

Pobierz “FF8-PSX-PPF”

ff8psxppf.7z – Pobrano 73 razy – 2 KB

Dodatkowa łatka PSX-PPF

Pobierz “PPF-O-Matic3”

ppf-o-matic.rar – Pobrano 560 razy – 233 KB

Program dzięki któremu możliwe jest aplikowanie patcha w formacie PPF do obrazów z grą

Pobierz “ECCRegen”

ecc_regen.rar – Pobrano 349 razy – 78 KB

Program do naprawiania wadliwych sektorów w obrazach z grą.

Uwagi:
• Powyższe pliki rozpakujesz aplikacją 7-zip
• Emulator ePSXe znajdziesz na łamach serwisu PSEmu.pl

Spolszczenie na konsoli

1. Należy pobrać program do tworzenia obrazów płyt w formacie cue/bin, np. UltraISO i zainstalować go. W programie utworzyć obraz w formacie cue/bin. Czynność powtórzyć dla wszystkich czterech płyt gry Final
Fantasy VIII.
2. Pobrać program PPF-O-MATIC wypakować i uruchomić.
a) W sekcji „Wybór plików” otworzyć plik utworzonego w pkt 1 obrazu bin oraz odpowiedni dla danej płyty plik spolszczający (dla CD1 będzie to „FF8CD1.PPF”, itd.);
b) Nacisnąć przycisk „Zapisz” i poczekać na zakończenie procesu nakładania spolszczenia (pojawi się informacja „Zapisywanie łatki skończone!!!”).
c) Powtórzyć czynność dla wszystkich czterech płyt gry Final Fantasy VIII.
UWAGA!
3. Nagrać wszystkie cztery obrazy na płyty CD.
4. Włożyć płytę do konsoli i grać.

Uwagi:
• Przed wypalaniem koniecznym może się okazać zaaplikowanie dodatkowej łatki PSX-PPF. Przed nagraniem płyty dobrze jest sprawdzić w emulatorze, czy na pewno wszystko poprawnie działa oraz czy spolszczenie zostało nałożone.
• Płyty nagrywamy nie szybciej niż X8.
• Konsola oczywiście musi być przerobiona.

Spolszczenie na emulatorze

1. Aby zagrać na emulatorze ePSXe, należy plikom nakładającym spolszczenie zmienić nazwę na następujące:
– „FF8CD1.PPF” zamienić na „SLES_020.80”;
– „FF8CD2.PPF” zamienić na „SLES_120.80”;
– „FF8CD3.PPF” zamienić na „SLES_220.80”;
– „FF8CD4.PPF” zamienić na „SLES_320.80”;
2. Pliki ze zmienionymi nazwami należy przenieść do podfolderu „patches”, znajdującego się w folderze z emulatorem ePSXe.
3. Emulator ePSXe musi mieć zaznaczoną opcję „Auto load ppf files enabled” w menu „Options”:
4. Należy włożyć płytę z Final Fantasy VIII w wersji na PlayStation do napędu i uruchomić ją w emulatorze.
5. Jeżeli gra nadal nie jest spolszczona, oznacza to, że masz złą wersję gry – spolszczenie działa tylko na wersji angielskiej PAL (numer SLES-02080).

UWAGI: zamiennie można wykonać kroki opisane w paragrafie „Spolszczenie na konsoli”. Sposób winien zadziałać również na emulatorze.

Info :: Galeria :: Pliki